Konsultantu pakalpojumi datu apmaiņas ar Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase risinājuma reorganizēšanai VSAA Finanšu vadības departamentā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļa, tel. 67038882
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/126
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Konsultantu pakalpojumi datu apmaiņas ar Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase risinājuma reorganizēšanai VSAA Finanšu vadības departamentā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Agris Lezdiņš , Ls 2880,00 (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit latu un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 09.07.2013.  līdz 01.10.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]