Klientu zāles grīdas remonts Ventspils KAC

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/166
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Klientu zāles grīdas remonts Ventspils KAC
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „TILIA Ls 2465,35 (divi tūkstoši četri simti
sešdesmit pieci lati  un 35 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.08.2013.
Izpildes termiņš: 13.09.2013. – 18.09.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]