Klientu uzgaidāmās telpas remonts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/135
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Klientu uzgaidāmās telpas remonts
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „KRISTIBELLA Ls 534,80 (pieci simti trīsdesmit četri lati un 80 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.06.2013.
Izpildes termiņš: 28.06.2013.-05.07.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]