Klientu uzgaidāmās telpas remonts Blaumaņa ielā 3, Madonā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/150
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Klientu uzgaidāmās telpas remonts
Blaumaņa ielā 3, Madonā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „PROPLEKS Ls 825,25
(astoņi simti divdesmit pieci lati  un 25 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 08.08.2013.
Izpildes termiņš: 10.08.2013. – 11.09.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]