Kalendāru iegāde VSAA 2014.gadam

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/215
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Kalendāru iegāde VSAA 2014.gadam
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Hermess”
Ls 1484,73 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 17.12.2013.
17.12.2013. – 31.12.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]