Kabineta grīdas remonts Limbažu KAC

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/161
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Kabineta grīdas remonts Limbažu KAC
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ABOVA Ls 450,17 (četri simti piecdesmit lati
un 17 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 23.08.2013.
Izpildes termiņš: 24.08.2013. – 21.09.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]