Jumta remonts ēkai Tilta ielā 11/1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU / NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/2
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Jumta remonts ēkai Tilta ielā 11/1
Iepirkuma veids: pakalpojums
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN) SIA, RITEH 750,96 Ls (bez PVN)
(septiņi simti piecdesmit  lati un 96 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš 08.01.2013.;
Izpildes termiņš: 08.01.2013.15.02.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]