Izdienas pensijas apliecību izgatavošan

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU / NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/18
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Izdienas pensijas apliecību izgatavošana
Iepirkuma veids: pakalpojums
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN) SIA Dardedze hologrāfija 1760 Ls (bez PVN) (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit lati  un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš 30.01.2013.;
Izpildes termiņš:30.01.2013. – 20.03.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]