Gaismas ķermeņu nomaiņa VSAA ēkā Rēzeknē Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/17
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Gaismas ķermeņu nomaiņa VSAA ēkā Rēzeknē
Viļānu ielā 8
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „VMZ” Ls 812,00 (astoņi simti divpadsmit lati
un 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 31.01.2013.;
Izpildes termiņš: 31.01.2013.-17.02.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]