Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: ITD ITSD, Fridriķa iela 9, Tel. 67038798
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA -2013/112
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Ls 99,95 (deviņdesmit deviņi lati un 95 santīmi),
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 12.09.2013., 12.09.2013.-12.10.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]