Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: ITD ITSD, Fridriķa iela 9, Tel. 67038798
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA -2013/112
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Ls 39,98 (trīsdesmit deviņi lati un 98 santīmi),
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 27.05.2013., 01.06.2013.-30.06.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]