Dokumentu transportēšanas nodrošināšana starp VSAA Rēzeknes RN un VSAA Ludzas KAC

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/44
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Dokumentu transportēšanas nodrošināšana starp VSAA Rēzeknes RN un VSAA Ludzas KAC
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AS “Citadeles banka”
LVL 309,60 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.02.2013.
01.03.2013. – 31.12.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]