Autotransporta noma VSAA darbinieku braucieniem 2013.gadā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/36
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Autotransporta noma VSAA darbinieku braucieniem
2013.gadā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Baltic Travel Service Group”
Ls 896,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 27.02.2013.
27.02.2013. – 31.10.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]