Ātršuvēju līstīšu piegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/174
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Ātršuvēju līstīšu piegāde VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Hermess Ls 709,20 (septiņi simti deviņi lati
un 20 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.09.2013.
Izpildes termiņš: 18.09.2013.-18.10.2013.

 

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]