Apsardzes un videonovērošanas signalizācijas sistēmas remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2013/223

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Apsardzes un videonovērošanas signalizācijas sistēmas remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „City security serviceLs 715,29 (septiņi simti piecpadsmit lati  un 29 santīmi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

28.11.2013.;
Izpildes termiņš: 28.11.2013. – 14.12.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]