Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana VSAA Daugavpils klientu apkalpošanas centrā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/169
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
VSAA Daugavpils klientu apkalpošanas centrā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Alfa Drošība groupsLs 82,95 (astoņdesmit divi lati
un 95 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.09.2013.
Izpildes termiņš: 01.11.2013. – 27.01.2014.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]