Apkures katla remonts Siguldā Šveices ielā 1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/111
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Apkures katla remonts Siguldā Šveices ielā 12
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „RITEH Ls 2479,00 (divi tūkstoši četri simti
septiņdesmit deviņi lati  un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 06.06.2013.
Izpildes termiņš: 06.06.2013. – 01.08.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]