Serveru piegāde

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 12. februāra rīkojumu
Nr. 01-2/41 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Serveru piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/39) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/39
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Serveru piegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.03.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „Serveru piegāde”

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]