SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2014. – 2017. gadam

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 11. septembra rīkojumu Nr. 01-2/178 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2014. – 2017. gadam” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/170) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/170
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2014. – 2017. gadam”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.01.2014. plkst. 11:00 (atbilstoši grozījumiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2014. – 2017. gadam

Sīkāka informācija, paziņojums par līgumu un paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1 (05.12.2013.)

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 3

Nolikums atklātam konkursam ar grozījumiem Nr. 1

Publicēšanas datums: [12.04.2017]