SIA „Datakom”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 11. septembra rīkojumu Nr. 01-2/175 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „RISC servera piegāde VSAA esošās SAIS infrastruktūras daļējai atjaunināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/145) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/145
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „RISC servera piegāde VSAA esošās SAIS infrastruktūras daļējai atjaunināšanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 30.10.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 03.10.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Datakom”, līgumcena
Ls 20904,70 (divdesmit tūkstoši deviņi simti četri lati 70 santīmi) bez PVN
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 21.11.2013.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei


Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]