RISC servera piegāde VSAA esošās SAIS infrastruktūras daļējai atjaunināšanai

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 11. septembra rīkojumu Nr. 01-2/175 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „RISC servera piegāde VSAA esošās SAIS infrastruktūras daļējai atjaunināšanai” (iepirkuma identifikācijas
Nr. VSAA – 2013/145) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/145
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „RISC servera piegāde VSAA esošās SAIS infrastruktūras daļējai atjaunināšanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.10.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „RISC servera piegāde VSAA esošās SAIS infrastruktūras daļējai atjaunināšanai”

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]