Disku masīva papildinājuma iegāde Datu noliktavas vajadzībām

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 11. aprīļa rīkojumu Nr. 01-2/92 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Disku masīva papildinājuma iegāde Datu noliktavas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/86) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/86
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Disku masīva papildinājuma iegāde Datu noliktavas vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.08.2013. plkst. 11:00 (atbilstoši grozījumiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „Disku masīva papildinājuma iegāde Datu noliktavas vajadzībām”

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem (grozījumi nolikumā)

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]