Atklāti konkursi

2018. gads

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
16.07.2018. „LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde”

22.08.2018. plkst. 10:30
Piedāvājumu iesniegšana
Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa. Personu apvienība, kuru veido SIA „Datakom” un AS „Emergn””
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa. Piegādātāju apvienība SIA „KleinTech Services” un SIA „Analytica””

 11.06.2018. „Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” 

02.07.2018. plkst. 10:30
Piedāvājumu iesniegšana
Elektronisko iepirkumu sistēmā!

 SIA „Analytica”

2017. gads

Publicēts  Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
 Rezultāts
18.12.2017. Datortehnikas remonts un uzturēšana atkārtots 10.01.2018.
plkst. 15.00

SIA Lattelecom

01.12.2017. Datortehnikas remonts un uzturēšana 03.01.2018.
plkst. 15.00

Iepirkums
pārtraukts

16.02.2017. SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam 18.04.2017.
plkst. 11.00

Personu apvienība – AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”

Publicēšanas datums: [14.09.2020]