UPS (SOCOMEC MS 40KVA un SOCOMEC MODULYS 80KVA) akumulatoru piegāde un nomaiņa (pārtraukts)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” apstiprināta iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT servisu daļas iepirkumu speciālists O.Blumbergs
tālr.67038881, fakss: 67143825
e-pasts: oskars.blumbergs@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/33

Līguma (iepirkuma) veids:

Piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

UPS (SOCOMEC MS 40KVA un SOCOMEC MODULYS 80KVA) akumulatoru piegāde un nomaiņa

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz
līdz 19.03.2018. plkst.11.00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 07.03.2018.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Iepirkums pārtraukts, jo nolikumā nepareizi norādīta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā izmantoto akumulatoru marka.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Publicēšanas datums: [23.03.2018]