„UPS (SOCOMEC MS 40KVA un SOCOMEC MODULYS 80KVA) akumulatoru piegāde un nomaiņa”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2. novembra rīkojumu Nr. 01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT servisu daļas iepirkumu speciāliste
Inese Cīrule tālr.67038881
fakss: 67143825
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Par tehniskiem jautājumiem: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
Tehniskās atbalsta daļas vadītājs
Uldis Cīrulis tālr. 67038710
e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/33-1

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

„UPS (SOCOMEC MS 40KVA un SOCOMEC MODULYS 80KVA) akumulatoru piegāde un nomaiņa”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2018. plkst.11.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204.kab.
Inesei Cīrulei tālr.67038881

Iepirkuma nolikums

Publicēšanas datums: [23.03.2018]