SIA „PLATFORMA FILMA”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2018.gada 13.jūlija rīkojumu Nr. 01-2/130 „Par iepirkuma „Komunikācijas kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par sociālo apdrošināšanu” (id.Nr. VSAA-2018/103) iepirkuma komisijas izveidi” noteikta komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/103

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Komunikācijas kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par sociālo apdrošināšanu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 03.08.2018. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 23.07.2018.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 SIA „PLATFORMA FILMA”; 30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 0 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

16.08.2018.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

 

 

Publicēšanas datums: [20.08.2018]