Komunikācijas kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par sociālo apdrošināšanu

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2018.gada 13.jūlija rīkojumu Nr. 01-2/130 „Par iepirkuma „Komunikācijas kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par sociālo apdrošināšanu” (id.Nr. VSAA-2018/103) iepirkuma komisijas izveidi” noteikta komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/103

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

Komunikācijas kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par sociālo apdrošināšanu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.08.2018. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Varakļānu ielā 2 (bijusī Fridriķa iela 9), 204.kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Nolikums

Sīkāka informācija un paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.07.2018]