Zvanu centra ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2018.gada 16.novembra rīkojumu Nr. 01-2/233 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2018/166
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Zvanu centra ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.12.2018. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Varakļānu ielā 2 (bijusī Fridriķa iela 9), 204.kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Lēmums

Nolikums

Sīkāka informācija un paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [01.03.2019]