Planning and finance unit

Head Irina Vihareva
Tel. +317 67038895
E-mail: Irina.Vihareva@vsaa.gov.lv

Published date: [02.04.2018]