Informācija par bezdarbnieka pabalstu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), lai ierobežotu Covid -19 vīrusa  izplatību, ārkārtas situācijas laikā no 16. marta līdz 14.aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Atceltas arī konsultācijas pēc iepriekšējā pieraksta visos klientu apkalpošanas centros.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību apmeklēt klientu apkalpošanas centrus klātienē un atgādina, ka slimības pabalstu par  E-veselības portālā noslēgtu darbnespējas lapu B, kā arī citus VSAA pakalpojumus ir iespējams pieprasīt elektroniski, izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un Iesniegums iestādei”.

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 64507020.

No Veselības ministrijas izplatītā aicinājuma iedzīvotājiem sakarā ar COVID-19:

„Aicinām iedzīvotājus ar akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi) ievērot mājas režīmu, nedoties uz darbu un neapmeklēt sabiedriskas vietas. Īpaši izvairīties no kontakta ar senioriem, personām ar hroniskām slimībām un imūndeficītu.

Aicinām ievērot individuālos piesardzības pasākumus:

  • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
  • ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm.

Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību.

Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.

 

No 2020. gada 1. janvāra
vari izvēlēties, kā
rīkoties ar pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu,
ja nesasniegsi pensijas vecumu:
Iesniegums VSAA
Uzzini vairāk www.kampensiju.lv
Biežāk uzdotie jautājumi – atbildes

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē par izmaiņām VSAA pakalpojumos, kas ir spēkā no 2020.gada 1.janvāra.

1 января 2020 года вступят в силу поправки к Закону о государственных накопительных пенсиях, предусматривающие право членов второго пенсионного уровня передавать в наследство свой пенсионный капитал 2-го уровня.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika – valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets ir ievietots ziņojums un prezentācija par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2019. gadā, kas 17. aprīlī tika prezentēti Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē.

Darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās Rīgā, Kurzemē un Zemgalē

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/167

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „GREENLINE SERVICE” EUR 1473,60 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

16.11.2018.
Izpildes termiņš: 16.11.2018. – 21.12.2018., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [05.02.2019]