2016.gads

VSAA budžeta izdevumu analīze
IZDEVUMU VEIDI 2016.g.12 mēn. tāme(05.01.2017.) 2016.g.12 mēn. izdevumi 12 mēn. izdevumi %pret 12 mēn. plānu (vid.norm.100%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 11,304,711 11,304,711 100.00
atalgojums 8,808,293 8,808,293 100.00
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2,109,756 2,109,756 100.00
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas 386,662 386,662 100.00
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3,406,025 3,347,249 98.27
darba telpu uzturēšana 1,335,654 1,297,990 97.18
vēstuļu nosūtīšana 229,581 231,131 100.68
telekomunikāciju pakalpojumi 32,198 30,302 94.11
2.līmeņa administrēšana 790,341 789,504 99.89
IT un IS uzturēšana 782,815 780,785 99.74
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 122,038 109,720 89.91
transporta uzturēšana 16,783 15,627 93.11
administrēšanas izmaksas 96,615 92,190 95.42
Starptautiskā sadarbība 18,977 18,976 99.99
Kapitālie izdevumi 1,235,911 1,235,735 99.99
KOPĀ: 15,965,624 15,906,671 99.63

 

Publicēšanas datums: [24.04.2018]