Oficiālā statistika

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā.

Analizējot datus, lūdzam ņemt vērā normatīvo aktu izmaiņas, kas var ietekmēt datu  salīdzināšanu un interpretāciju.

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmu

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību un cita noderīga informācija atrodama sadaļā „2. pensiju līmenis”

Statistika par VSAA pakalpojumiem un sociāli apdrošinātām personām

Metadati

Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 5.datumā plkst.14:00.

Ja personai tiesības uz Latvijas pensiju rodas, ņemot vērā tikai Latvijas apdrošināšanas periodus, pensiju aprēķina saskaņā ar nacionālajām tiesību normām. Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī citu ES/EEZ dalībvalstu vai līgumvalstu apdrošināšanas periodus, bet pensiju aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu. Līdz ar to šādām personām Latvijas pensijas piešķirtais apmērs var būt mazāks par valstī noteikto minimālo pensiju.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu tiek publicēta par gadu pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20.datumā plkst.14:00.

Oficiālās statistikas dati dzimumu, vecumu un administratīvi teritoriālo vienību griezumā pēc pieprasījuma ir pieejami bez maksas.

Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR
Ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām:

Pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra:

Izvēlieties atskaites periodu!


Izvēlētie parametri:
Pārskata periodā: 09.2019

Pensijas apmērs, EUR Vecuma pensiju saņēmēju skaits
<=20.00 4 196
20.01-30.00 960
30.01-40.00 564
40.01-50.00 316
50.01-60.00 166
60.01-70.00 149
70.01-80.00 3 410
80.01-90.00 5 634
90.01-100.00 7 115
100.01-110.00 5 739
110.01-120.00 1 453
120.01-130.00 5 353
130.01-140.00 1 285
140.01-150.00 1 327
150.01-160.00 1 725
160.01-170.00 2 190
170.01-180.00 1 600
180.01-190.00 1 362
190.01-200.00 1 566
200.01-210.00 6 254
210.01-220.00 3 513
220.01-230.00 3 493
230.01-240.00 12 299
240.01-250.00 18 839
250.01-260.00 12 678
260.01-270.00 14 540
270.01-280.00 20 391
280.01-290.00 28 130
290.01-300.00 25 460
300.01-310.00 28 138
310.01-320.00 21 306
320.01-330.00 20 180
330.01-340.00 18 791
340.01-350.00 15 936
350.01-360.00 13 960
360.01-370.00 12 395
370.01-380.00 11 649
380.01-390.00 8 989
390.01-400.00 7 184
400.01-410.00 6 445
410.01-420.00 6 032
420.01-430.00 5 665
430.01-440.00 5 350
440.01-450.00 5 250
450.01-460.00 4 599
460.01-470.00 3 915
470.01-480.00 3 530
480.01-490.00 3 181
490.01-500.00 2 889
500.01-510.00 2 646
510.01-520.00 2 386
520.01-530.00 2 201
530.01-540.00 2 069
540.01-550.00 1 916
550.01-560.00 1 815
560.01-570.00 1 673
570.01-580.00 1 636
580.01-590.00 1 511
590.01-600.00 1 458
600.01-610.00 1 383
610.01-620.00 1 275
620.01-630.00 1 218
630.01-640.00 1 133
640.01-650.00 1 094
650.01-660.00 1 042
660.01-670.00 1 020
670.01-680.00 943
680.01-690.00 928
690.01-700.00 894
700.01-710.00 830
710.01-720.00 817
720.01-730.00 734
730.01-740.00 733
740.01-750.00 651
750.01-760.00 675
760.01-770.00 620
770.01-780.00 637
780.01-790.00 562
790.01-800.00 526
800.01-810.00 487
810.01-820.00 483
820.01-830.00 507
830.01-840.00 477
840.01-850.00 437
850.01-860.00 426
860.01-870.00 400
870.01-880.00 416
880.01-890.00 378
890.01-900.00 362
900.01-910.00 352
910.01-920.00 312
920.01-930.00 320
930.01-940.00 338
940.01-950.00 307
950.01-960.00 281
960.01-970.00 265
970.01-980.00 266
980.01-990.00 250
990.01-1000.00 233
1000.01-1010.00 245
1010.01-1020.00 208
1020.01-1030.00 192
1030.01-1040.00 205
1040.01-1050.00 207
1050.01-1060.00 186
1060.01-1070.00 179
1070.01-1080.00 192
1080.01-1090.00 189
1090.01-1100.00 160
1100.01-1110.00 167
1110.01-1120.00 154
1120.01-1130.00 153
1130.01-1140.00 140
1140.01-1150.00 156
1150.01-1160.00 136
1160.01-1170.00 145
1170.01-1180.00 119
1180.01-1190.00 133
1190.01-1200.00 130
1200.01-1210.00 112
1210.01-1220.00 115
1220.01-1230.00 109
1230.01-1240.00 96
1240.01-1250.00 98
1250.01-1260.00 100
1260.01-1270.00 102
1270.01-1280.00 88
1280.01-1290.00 110
1290.01-1300.00 89
1300.01-1310.00 69
1310.01-1320.00 90
1320.01-1330.00 68
1330.01-1340.00 80
1340.01-1350.00 93
1350.01-1360.00 83
1360.01-1370.00 71
1370.01-1380.00 75
1380.01-1390.00 64
1390.01-1400.00 63
1400.01-1410.00 74
1410.01-1420.00 62
1420.01-1430.00 63
1430.01-1440.00 69
1440.01-1450.00 64
1450.01-1460.00 48
1460.01-1470.00 58
1470.01-1480.00 66
1480.01-1490.00 62
1490.01-1500.00 45
>=1500.01 2 584
Kopā 449 780

Vecuma pensiju sadalījums pēc piešķirtā apmēra (ar piemaksu) izvēlētajā periodā 09.2019

Publicēšanas datums: [26.03.2020]