Oficiālā statistika

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā.

Analizējot datus, lūdzam ņemt vērā normatīvo aktu izmaiņas, kas var ietekmēt datu  salīdzināšanu un interpretāciju.

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmu

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību un cita noderīga informācija atrodama sadaļā „2. pensiju līmenis”

Statistika par VSAA pakalpojumiem un sociāli apdrošinātām personām

Metadati

Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 5.datumā plkst.14:00.

Ja personai tiesības uz Latvijas pensiju rodas, ņemot vērā tikai Latvijas apdrošināšanas periodus, pensiju aprēķina saskaņā ar nacionālajām tiesību normām. Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī citu ES/EEZ dalībvalstu vai līgumvalstu apdrošināšanas periodus, bet pensiju aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu. Līdz ar to šādām personām Latvijas pensijas piešķirtais apmērs var būt mazāks par valstī noteikto minimālo pensiju.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu tiek publicēta par gadu pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20.datumā plkst.14:00.

Oficiālās statistikas dati dzimumu, vecumu un administratīvi teritoriālo vienību griezumā pēc pieprasījuma ir pieejami bez maksas.

Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR
Ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām:

Pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra:

Izvēlieties atskaites periodu!


Izvēlētie parametri:
Pārskata periodā: 06.2019

Pensijas apmērs, EUR Vecuma pensiju saņēmēju skaits
<=20.00 4 037
20.01-30.00 943
30.01-40.00 544
40.01-50.00 298
50.01-60.00 164
60.01-70.00 144
70.01-80.00 3 070
80.01-90.00 5 350
90.01-100.00 7 058
100.01-110.00 5 713
110.01-120.00 1 403
120.01-130.00 5 341
130.01-140.00 1 254
140.01-150.00 1 323
150.01-160.00 1 728
160.01-170.00 2 213
170.01-180.00 1 587
180.01-190.00 1 372
190.01-200.00 1 556
200.01-210.00 6 303
210.01-220.00 3 497
220.01-230.00 3 489
230.01-240.00 12 383
240.01-250.00 18 923
250.01-260.00 12 731
260.01-270.00 14 583
270.01-280.00 20 519
280.01-290.00 28 390
290.01-300.00 25 677
300.01-310.00 28 464
310.01-320.00 21 442
320.01-330.00 20 357
330.01-340.00 18 911
340.01-350.00 16 019
350.01-360.00 13 984
360.01-370.00 12 466
370.01-380.00 11 590
380.01-390.00 8 929
390.01-400.00 7 147
400.01-410.00 6 378
410.01-420.00 5 966
420.01-430.00 5 643
430.01-440.00 5 336
440.01-450.00 5 167
450.01-460.00 4 538
460.01-470.00 3 874
470.01-480.00 3 492
480.01-490.00 3 126
490.01-500.00 2 820
500.01-510.00 2 610
510.01-520.00 2 356
520.01-530.00 2 169
530.01-540.00 2 006
540.01-550.00 1 860
550.01-560.00 1 757
560.01-570.00 1 660
570.01-580.00 1 571
580.01-590.00 1 463
590.01-600.00 1 424
600.01-610.00 1 358
610.01-620.00 1 232
620.01-630.00 1 194
630.01-640.00 1 119
640.01-650.00 1 047
650.01-660.00 1 013
660.01-670.00 992
670.01-680.00 929
680.01-690.00 899
690.01-700.00 849
700.01-710.00 819
710.01-720.00 800
720.01-730.00 711
730.01-740.00 698
740.01-750.00 644
750.01-760.00 648
760.01-770.00 594
770.01-780.00 622
780.01-790.00 554
790.01-800.00 503
800.01-810.00 477
810.01-820.00 452
820.01-830.00 508
830.01-840.00 464
840.01-850.00 423
850.01-860.00 413
860.01-870.00 392
870.01-880.00 408
880.01-890.00 361
890.01-900.00 346
900.01-910.00 350
910.01-920.00 301
920.01-930.00 301
930.01-940.00 327
940.01-950.00 297
950.01-960.00 266
960.01-970.00 259
970.01-980.00 251
980.01-990.00 249
990.01-1000.00 225
1000.01-1010.00 228
1010.01-1020.00 202
1020.01-1030.00 191
1030.01-1040.00 195
1040.01-1050.00 195
1050.01-1060.00 184
1060.01-1070.00 174
1070.01-1080.00 181
1080.01-1090.00 176
1090.01-1100.00 168
1100.01-1110.00 164
1110.01-1120.00 143
1120.01-1130.00 160
1130.01-1140.00 132
1140.01-1150.00 149
1150.01-1160.00 129
1160.01-1170.00 131
1170.01-1180.00 115
1180.01-1190.00 133
1190.01-1200.00 127
1200.01-1210.00 107
1210.01-1220.00 101
1220.01-1230.00 109
1230.01-1240.00 95
1240.01-1250.00 100
1250.01-1260.00 89
1260.01-1270.00 100
1270.01-1280.00 86
1280.01-1290.00 106
1290.01-1300.00 91
1300.01-1310.00 67
1310.01-1320.00 85
1320.01-1330.00 65
1330.01-1340.00 73
1340.01-1350.00 85
1350.01-1360.00 81
1360.01-1370.00 71
1370.01-1380.00 76
1380.01-1390.00 67
1390.01-1400.00 64
1400.01-1410.00 73
1410.01-1420.00 62
1420.01-1430.00 59
1430.01-1440.00 60
1440.01-1450.00 65
1450.01-1460.00 50
1460.01-1470.00 50
1470.01-1480.00 62
1480.01-1490.00 57
1490.01-1500.00 44
>=1500.01 2 493
Kopā 448 483

Vecuma pensiju sadalījums pēc piešķirtā apmēra (ar piemaksu) izvēlētajā periodā 06.2019

Publicēšanas datums: [26.03.2020]