Oficiālā statistika

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā.

Analizējot datus, lūdzam ņemt vērā normatīvo aktu izmaiņas, kas var ietekmēt datu  salīdzināšanu un interpretāciju.

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmu

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību un cita noderīga informācija atrodama sadaļā „2. pensiju līmenis”

Statistika par VSAA pakalpojumiem un sociāli apdrošinātām personām

Metadati

Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 5.datumā plkst.14:00.

Ja personai tiesības uz Latvijas pensiju rodas, ņemot vērā tikai Latvijas apdrošināšanas periodus, pensiju aprēķina saskaņā ar nacionālajām tiesību normām. Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī citu ES/EEZ dalībvalstu vai līgumvalstu apdrošināšanas periodus, bet pensiju aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu. Līdz ar to šādām personām Latvijas pensijas piešķirtais apmērs var būt mazāks par valstī noteikto minimālo pensiju.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu tiek publicēta par gadu pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20.datumā plkst.14:00.

Oficiālās statistikas dati dzimumu, vecumu un administratīvi teritoriālo vienību griezumā pēc pieprasījuma ir pieejami bez maksas.

Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR
Ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām:

Pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra:

Izvēlieties atskaites periodu!


Izvēlētie parametri:
Pārskata periodā: 06.2016

Pensijas apmērs, EUR Vecuma pensiju saņēmēju skaits
<=20.00 3 417
20.01-30.00 723
30.01-40.00 372
40.01-50.00 202
50.01-60.00 163
60.01-70.00 103
70.01-80.00 4 141
80.01-90.00 5 411
90.01-100.00 5 717
100.01-110.00 1 226
110.01-120.00 5 738
120.01-130.00 1 129
130.01-140.00 2 032
140.01-150.00 2 850
150.01-160.00 2 555
160.01-170.00 2 296
170.01-180.00 2 834
180.01-190.00 10 207
190.01-200.00 5 399
200.01-210.00 8 678
210.01-220.00 30 108
220.01-230.00 23 387
230.01-240.00 28 594
240.01-250.00 38 003
250.01-260.00 43 244
260.01-270.00 27 802
270.01-280.00 24 138
280.01-290.00 21 043
290.01-300.00 20 242
300.01-310.00 17 305
310.01-320.00 12 844
320.01-330.00 11 603
330.01-340.00 11 051
340.01-350.00 8 027
350.01-360.00 6 106
360.01-370.00 5 271
370.01-380.00 5 035
380.01-390.00 4 825
390.01-400.00 4 699
400.01-410.00 4 057
410.01-420.00 3 430
420.01-430.00 2 941
430.01-440.00 2 710
440.01-450.00 2 347
450.01-460.00 2 171
460.01-470.00 1 940
470.01-480.00 1 861
480.01-490.00 1 555
490.01-500.00 1 512
500.01-510.00 1 390
510.01-520.00 1 221
520.01-530.00 1 174
530.01-540.00 1 115
540.01-550.00 1 043
550.01-560.00 991
560.01-570.00 906
570.01-580.00 894
580.01-590.00 893
590.01-600.00 783
600.01-610.00 743
610.01-620.00 686
620.01-630.00 672
630.01-640.00 640
640.01-650.00 614
650.01-660.00 543
660.01-670.00 553
670.01-680.00 511
680.01-690.00 473
690.01-700.00 447
700.01-710.00 429
710.01-720.00 427
720.01-730.00 446
730.01-740.00 402
740.01-750.00 344
750.01-760.00 332
760.01-770.00 343
770.01-780.00 318
780.01-790.00 311
790.01-800.00 319
800.01-810.00 296
810.01-820.00 273
820.01-830.00 281
830.01-840.00 242
840.01-850.00 238
850.01-860.00 225
860.01-870.00 216
870.01-880.00 213
880.01-890.00 203
890.01-900.00 208
900.01-910.00 178
910.01-920.00 180
920.01-930.00 157
930.01-940.00 162
940.01-950.00 133
950.01-960.00 171
960.01-970.00 136
970.01-980.00 119
980.01-990.00 126
990.01-1000.00 120
1000.01-1010.00 125
1010.01-1020.00 135
1020.01-1030.00 138
1030.01-1040.00 115
1040.01-1050.00 120
1050.01-1060.00 100
1060.01-1070.00 90
1070.01-1080.00 101
1080.01-1090.00 98
1090.01-1100.00 98
1100.01-1110.00 105
1110.01-1120.00 95
1120.01-1130.00 81
1130.01-1140.00 86
1140.01-1150.00 84
1150.01-1160.00 86
1160.01-1170.00 69
1170.01-1180.00 61
1180.01-1190.00 66
1190.01-1200.00 65
1200.01-1210.00 59
1210.01-1220.00 58
1220.01-1230.00 60
1230.01-1240.00 68
1240.01-1250.00 55
1250.01-1260.00 52
1260.01-1270.00 58
1270.01-1280.00 50
1280.01-1290.00 55
1290.01-1300.00 58
1300.01-1310.00 46
1310.01-1320.00 57
1320.01-1330.00 48
1330.01-1340.00 47
1340.01-1350.00 44
1350.01-1360.00 42
1360.01-1370.00 48
1370.01-1380.00 48
1380.01-1390.00 39
1390.01-1400.00 44
1400.01-1410.00 25
1410.01-1420.00 41
1420.01-1430.00 40
1430.01-1440.00 45
1440.01-1450.00 35
1450.01-1460.00 30
1460.01-1470.00 25
1470.01-1480.00 31
1480.01-1490.00 25
1490.01-1500.00 23
>=1500.01 1 421
Kopā 461 579

Vecuma pensiju sadalījums pēc piešķirtā apmēra (ar piemaksu) izvēlētajā periodā 06.2016

Publicēšanas datums: [26.03.2020]