Oficiālā statistika

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā.

Analizējot datus, lūdzam ņemt vērā normatīvo aktu izmaiņas, kas var ietekmēt datu  salīdzināšanu un interpretāciju.

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmu

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību un cita noderīga informācija atrodama sadaļā „2. pensiju līmenis”

Statistika par VSAA pakalpojumiem un sociāli apdrošinātām personām

Metadati

Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 5.datumā plkst.14:00.

Ja personai tiesības uz Latvijas pensiju rodas, ņemot vērā tikai Latvijas apdrošināšanas periodus, pensiju aprēķina saskaņā ar nacionālajām tiesību normām. Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī citu ES/EEZ dalībvalstu vai līgumvalstu apdrošināšanas periodus, bet pensiju aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu. Līdz ar to šādām personām Latvijas pensijas piešķirtais apmērs var būt mazāks par valstī noteikto minimālo pensiju.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu tiek publicēta par gadu pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20.datumā plkst.14:00.

Oficiālās statistikas dati dzimumu, vecumu un administratīvi teritoriālo vienību griezumā pēc pieprasījuma ir pieejami bez maksas.

Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR
Ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām:

Pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra:

Izvēlieties atskaites periodu!


Izvēlētie parametri:
Pārskata periodā: 12.2015

Pensijas apmērs, EUR Vecuma pensiju saņēmēju skaits
<=20.00 3 346
20.01-30.00 718
30.01-40.00 358
40.01-50.00 200
50.01-60.00 165
60.01-70.00 109
70.01-80.00 4 015
80.01-90.00 4 473
90.01-100.00 5 766
100.01-110.00 1 293
110.01-120.00 5 897
120.01-130.00 1 138
130.01-140.00 2 054
140.01-150.00 2 945
150.01-160.00 2 613
160.01-170.00 2 304
170.01-180.00 2 824
180.01-190.00 10 405
190.01-200.00 5 338
200.01-210.00 8 726
210.01-220.00 30 635
220.01-230.00 23 857
230.01-240.00 29 387
240.01-250.00 39 282
250.01-260.00 44 919
260.01-270.00 28 837
270.01-280.00 24 945
280.01-290.00 21 608
290.01-300.00 20 767
300.01-310.00 17 551
310.01-320.00 13 087
320.01-330.00 11 502
330.01-340.00 11 099
340.01-350.00 8 033
350.01-360.00 5 884
360.01-370.00 5 195
370.01-380.00 4 923
380.01-390.00 4 768
390.01-400.00 4 613
400.01-410.00 3 987
410.01-420.00 3 302
420.01-430.00 2 912
430.01-440.00 2 658
440.01-450.00 2 302
450.01-460.00 2 107
460.01-470.00 1 879
470.01-480.00 1 793
480.01-490.00 1 544
490.01-500.00 1 434
500.01-510.00 1 325
510.01-520.00 1 211
520.01-530.00 1 095
530.01-540.00 1 060
540.01-550.00 984
550.01-560.00 976
560.01-570.00 899
570.01-580.00 840
580.01-590.00 867
590.01-600.00 738
600.01-610.00 681
610.01-620.00 684
620.01-630.00 655
630.01-640.00 609
640.01-650.00 571
650.01-660.00 538
660.01-670.00 527
670.01-680.00 444
680.01-690.00 463
690.01-700.00 411
700.01-710.00 421
710.01-720.00 422
720.01-730.00 403
730.01-740.00 370
740.01-750.00 345
750.01-760.00 325
760.01-770.00 335
770.01-780.00 326
780.01-790.00 304
790.01-800.00 286
800.01-810.00 280
810.01-820.00 254
820.01-830.00 246
830.01-840.00 220
840.01-850.00 238
850.01-860.00 211
860.01-870.00 201
870.01-880.00 194
880.01-890.00 208
890.01-900.00 202
900.01-910.00 171
910.01-920.00 165
920.01-930.00 159
930.01-940.00 140
940.01-950.00 126
950.01-960.00 141
960.01-970.00 139
970.01-980.00 120
980.01-990.00 111
990.01-1000.00 121
1000.01-1010.00 128
1010.01-1020.00 139
1020.01-1030.00 125
1030.01-1040.00 105
1040.01-1050.00 117
1050.01-1060.00 120
1060.01-1070.00 87
1070.01-1080.00 94
1080.01-1090.00 91
1090.01-1100.00 81
1100.01-1110.00 97
1110.01-1120.00 88
1120.01-1130.00 78
1130.01-1140.00 84
1140.01-1150.00 86
1150.01-1160.00 75
1160.01-1170.00 57
1170.01-1180.00 49
1180.01-1190.00 68
1190.01-1200.00 56
1200.01-1210.00 57
1210.01-1220.00 60
1220.01-1230.00 59
1230.01-1240.00 63
1240.01-1250.00 58
1250.01-1260.00 62
1260.01-1270.00 52
1270.01-1280.00 55
1280.01-1290.00 56
1290.01-1300.00 42
1300.01-1310.00 40
1310.01-1320.00 45
1320.01-1330.00 40
1330.01-1340.00 38
1340.01-1350.00 43
1350.01-1360.00 43
1360.01-1370.00 52
1370.01-1380.00 47
1380.01-1390.00 46
1390.01-1400.00 34
1400.01-1410.00 24
1410.01-1420.00 38
1420.01-1430.00 26
1430.01-1440.00 30
1440.01-1450.00 31
1450.01-1460.00 27
1460.01-1470.00 28
1470.01-1480.00 32
1480.01-1490.00 23
1490.01-1500.00 21
>=1500.01 1 335
Kopā 466 691

Vecuma pensiju sadalījums pēc piešķirtā apmēra (ar piemaksu) izvēlētajā periodā 12.2015

Publicēšanas datums: [26.03.2020]