VSAA publicē informāciju par sociālās apdrošināšanas budžetu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika – Budžeta izpildes vēsturiskie dati ir ievietots informatīvais ziņojums par valsts speciālā budžeta un valsts pamatbudžeta izpildi 2016. gadā. (vairāk…)

Rīgā tiekas Baltijas valstu sociālās apdrošināšanas iestāžu vadītāji

25.maijā Rīgā tiekas Baltijas valstu sociālās apdrošināšanas institūciju direktori un pārstāvji, lai dalītos pieredzē par iestāžu darbības stratēģisko plānošanu un darbības monitoringu, kā arī lai apspriestu sociālās  apdrošināšanas aktuālos jautājumus. (vairāk…)

Izmaiņas klientu apkalpošanā Pierīgas nodaļas Olaines KAC

Informējam, ka Pierīgas nodaļas Olaines klientu apkalpošanas centrā no š.g. 24.aprīļa noteikts pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00 (vairāk…)

VSAA informē par sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē, kas notika 29.martā Labklājības ministrijā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvji sniedza informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi 2016.gadā un plānu 2017.gadam (vairāk…)

Izmaiņas klientu apkalpošanā Priekulē

Sakarā ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbības uzsākšanu Priekulē, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Liepājas reģionālā nodaļa savu klientu apkalpošanas centru Priekulē slēdz. (vairāk…)

No 1.aprīļa mainās nosacījumi tiesību iegūšanai uz bezdarbnieka pabalstu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 2017.gada 1.aprīļa mainās nosacījumi, lai iegūtu tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu. (vairāk…)

Par A1 sertifikāta nepieciešamību Francijā

Francijā no 2017.gada 1.aprīļa stājas spēkā jauni nacionālie noteikumi sociālās drošības jomā, kas paredz, ka darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kuri veic darbu Francijā un ir sociāli apdrošināti citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, jābūt klātesošam A1 sertifikātam, uzrādīšanai atbildīgajiem dienestiem. (vairāk…)

Ģimenes valsts pabalsta par ceturto un nākamajiem bērniem izmaksa

Ģimenes valsts pabalsta apmērs par ceturto un nākamajiem bērniem no 2017.gada ir noteikts 50,07 eiro mēnesī. (līdz šim 34,14 eiro). (vairāk…)

Pārskatīto 2011.gada pensiju izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi pārskatīt 2011.gadā piešķirtās un pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, piemērojot koriģētos algu indeksus. (vairāk…)