Pensijas 2018.gadā

2018.gadā pensijas vecums būs 63 gadi un 3 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads un 3 mēneši. (vairāk…)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība 2018.gadā

2018.gadā būs 55 000 eiro gadā. Par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu objekta maksimālo apmēru – 55 000 eiro gadā, jāmaksā solidaritātes nodoklis. (vairāk…)

Bankas turpmāk nepieņems pensiju 2.līmeņa iesniegumus

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka no 2018.gada 1.janvāra bankas klātienē un interneta bankās vairs nepieņems iedzīvotāju iesniegumus par dalību Valsts fondēto pensiju shēmā (VFPS) jeb pensiju 2.līmenī. Tādējādi tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem līdzekļu pārvaldītājiem. (vairāk…)

No 1.janvāra mainās VSAA pensiju un pabalstu piegādes cena klienta dzīvesvietā

No 2018.gada 1.janvāra mainās cena par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto valsts pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā.

VSAA organizētā publiskā iepirkuma rezultātā pakalpojuma sniegšanas tiesības ieguva VAS „Latvijas Pasts”, kurš pakalpojumu periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim piedāvāja sniegt par … (vairāk…)

Apdrošināšanas iemaksu algas indekss 2017.gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir noteikusi apdrošināšanas iemaksu algas indeksu 2017.gadam – 1,0786, kas piemērojams laika posmā no 1996.gada līdz 2016.gadam uzkrātā pensijas kapitāla aktualizācijai no 2018. gada 1. janvāra. (vairāk…)

Valsts ieņēmumu dienesta aicinājums

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vērš uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina personas ar invaliditātipolitiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus pārliecināties, vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi ir piemēroti. (vairāk…)

Pieredzes apmaiņa Zviedrijas un Norvēģijas sociālās apdrošināšanas iestādēs

Projekta „Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration 2017” ietvaros Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) trīs pārstāvji septembrī un oktobrī pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Zviedrijas sociālās apdrošināšanas aģentūru (Försäkringskassan) un Norvēģijas darba un labklājības dienestu (NAV). (vairāk…)

VSAA iesaistās akcijā “Dienas bez rindām”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2. līdz 6.oktobrim ir iesaistījusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopā ar sadarbības partneriem rīkotajā akcijā „Dienas bez rindām”. Tās laikā iedzīvotāji varēs vairāk uzzināt par VSAA e-pakalpojumiem, un ikvienam tiks sniegta praktiska palīdzība pakalpojumu pieprasīšanā internetā. (vairāk…)

Jauns līdzekļu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS piedāvā „ABLV aktīvais ieguldījumu plāns”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noslēgusi līgumu ar Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību ABLV Asset Management, IPAS „Par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu  pārvaldīšanu”. (vairāk…)

Latvijas pasts maina VSAA pensiju un pabalstu piegādes cenu

No 2018.gada 1.janvāra tiks mainīta cena par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto valsts pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā. (vairāk…)