VSAA aicina sekot līdzi savām sociālās apdrošināšanas iemaksām

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina sekot līdzi savām sociālās apdrošināšanas iemaksām un pārliecināties, vai darba devējs ir veicis visas iemaksas un vienlaikus izvērtēt, vai tās ir pietiekamas, lai saņemtu vēlamo valsts atbalstu dzīves situācijās, kad nebūs ienākumu.

(vairāk…)

VID un VSAA: “aplokšņu” algas pakāpeniski samazinās, tomēr jāpilnveido tieši darbinieku izpratne un zināšanas

Ņemot vērā, ka “aplokšņu” algas ir viena no būtiskākajām ēnu ekonomikas komponentēm, Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad ir veicis pētījumu par to, kā mainījusies situācija valstī nedeklarētās darba samaksas jeb “aplokšņu” algu jomā.

(vairāk…)

Доплата к государственному семейному пособию

С 1 марта 2018 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС) предоставляет доплату получателю пособия на воспитание двух или более детей от одного года до 20 лет. Это предусмотрено в поправках к государственному социальному пособию, принятые Сеймом 22 ноября 2017 года.

(vairāk…)

Informācija solidaritātes nodokļa maksātājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, par kurām tiek maksāts solidaritātes nodoklis, ir izsūtījusi  paziņojumus Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam

(vairāk…)

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu no 2018.gada 1.janvāra ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita.

(vairāk…)

VSAA publicē informāciju par sociālās apdrošināšanas budžetu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika>Budžeta izpildes vēsturiskie dati ir ievietots informatīvais ziņojums par valsts speciālā budžeta un valsts pamatbudžeta izpildi 2017. gadā.

VFPS līdzekļu pārvaldītāji „CBL Asset Management” un „INVL Asset Management” piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs „CBL Asset Management” IPAS no 2018. gada 21. maija piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „CBL dzīves cikla plāns Millennials”.

(vairāk…)

Izmaiņas piemaksas pie pensijas apmērā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka piemaksas,  kas pie vecuma un invaliditātes pensijām piešķirtas par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, sākot no 2018.gada 1.jūlija tiks izmaksātas palielinātā apmērā.

(vairāk…)

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs Luminor Asset Management IPAS no 2018. gada 23.aprīļa piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns”.

(vairāk…)

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

No 2018.gada 1.marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada līdz 20 gadu vecumam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta piešķirs piemaksu. (vairāk…)