VSAA plāno arī nākamgad sagatavot personificētus ziņojumus sociāli apdrošinātajām personām

Lai pievērstu uzmanību sociālās apdrošināšanas iemaksu nozīmei un ietekmei uz iedzīvotāju nākotnes pensiju un citiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), izmantojot elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS)

(vairāk…)

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2018.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2018.gada 1.oktobrī indeksē pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas  nepārsniedz 382 eiro.

(vairāk…)

VSAA uzsākusi projektu par elektroniskas informācijas apmaiņas ieviešanu starp Eiropas kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Nacionālais veselības dienests (NVD) 2018.gada martā uzsāka projekta “LatEESSI” īstenošanu.

(vairāk…)

Sākas balsošana par atsaucīgiem valsts iestāžu darbiniekiem

Valsts pārvaldē darbojas cilvēki, kuri nodrošina iedzīvotājiem svarīgus pakalpojumus un grib palīdzēt uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Daudzi ir atsaucīgi, pozitīvi noskaņoti un ar lielisku attieksmi apkalpo iedzīvotājus.

(vairāk…)

VSAA aicina sekot līdzi savām sociālās apdrošināšanas iemaksām

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina sekot līdzi savām sociālās apdrošināšanas iemaksām un pārliecināties, vai darba devējs ir veicis visas iemaksas un vienlaikus izvērtēt, vai tās ir pietiekamas, lai saņemtu vēlamo valsts atbalstu dzīves situācijās, kad nebūs ienākumu.

(vairāk…)

VID un VSAA: “aplokšņu” algas pakāpeniski samazinās, tomēr jāpilnveido tieši darbinieku izpratne un zināšanas

Ņemot vērā, ka “aplokšņu” algas ir viena no būtiskākajām ēnu ekonomikas komponentēm, Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad ir veicis pētījumu par to, kā mainījusies situācija valstī nedeklarētās darba samaksas jeb “aplokšņu” algu jomā.

(vairāk…)

Доплата к государственному семейному пособию

С 1 марта 2018 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС) предоставляет доплату получателю пособия на воспитание двух или более детей от одного года до 20 лет. Это предусмотрено в поправках к государственному социальному пособию, принятые Сеймом 22 ноября 2017 года.

(vairāk…)

Informācija solidaritātes nodokļa maksātājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, par kurām tiek maksāts solidaritātes nodoklis, ir izsūtījusi  paziņojumus Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam

(vairāk…)

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu no 2018.gada 1.janvāra ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita.

(vairāk…)

VSAA publicē informāciju par sociālās apdrošināšanas budžetu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika>Budžeta izpildes vēsturiskie dati ir ievietots informatīvais ziņojums par valsts speciālā budžeta un valsts pamatbudžeta izpildi 2017. gadā.