Aicina pieteikties bērna adopcijas pabalstam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina adoptētājus, kuri to vēl nav izdarījuši, pieteikties jaunajam valsts sociālajam pabalstam – bērna adopcijas pabalstam. Lai to saņemtu, jāiesniedz iesniegums VSAA.

(vairāk…)

No nākamā gada pensiju 2.līmeņa uzkrājumus varēs arī mantot

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz tiesības pensiju otrā līmeņa dalībniekiem novēlēt savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu. 1 289 000 pensiju 2.līmeņa dalībniekiem būs iespēja izvēlēties,  vai  pensiju 2.līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas  personas pensiju 2.līmeņa kapitālam, vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

(vairāk…)

Turpinās elektroniskas informācijas apmaiņas starp ES/EEZ dalībvalstīm sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās ieviešana

Latvijas dalība Eiropas Savienībā sniedz iedzīvotājiem iespēju dzīvot un strādāt citās dalībvalstīs un, sociālā riska gadījumos – saslimšana, bezdarbs, bērna kopšana, vecums, invaliditāte un citos gadījumos, saņemt atbalstu no savas dzīvesvietas vai nodarbinātības valsts.

(vairāk…)

Par tiesībām uz sociālās drošības pakalpojumiem pēc breksita

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē par personu tiesībām uz sociālās drošības pakalpojumiem pēc breksita, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības ar vai bez izstāšanās līguma.
Informācija būs noderīga personām, kurām ir apdrošināšanas periodi Apvienotajā Karalistē un kuras saņem vai saņems sociālās drošības pakalpojumus no VSAA.

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2019.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2019.gada 1.oktobrī indeksē pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas  nepārsniedz 420 eiro mēnesī.

Tas nozīmē, ka indeksē visas pensijas un atlīdzībaskas nepārsniedz 420 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas – 420 eiro. (vairāk…)

No 1.septembra paplašināts paternitātes pabalsta saņēmēju loks adoptētājiem

No 2019.gada 1.septembra tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī vienam no vecākiem par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju.

Līdz šim bija noteikts, ka ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem ir tiesības uz darba devēja piešķirtu 10 kalendāra dienu atvaļinājumu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksāto paternitātes pabalstu. Turpmāk tiesības uz šādu atbalstu būs arī vecākiem, kuri adoptēs bērnu vecumā no trim līdz 18 gadiem, ja tiesas spriedums par bērna adopciju stājies spēkā pēc 2019. gada 1. septembra.

(vairāk…)

Cena par pensiju un pabalstu piegādi dzīvesvietā no nākamā gada pieaugs

No 2020.gada 1.janvāra mainīsies cena par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto valsts pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā.

(vairāk…)

VSAA aicina PNB bankas klientus pasteigties ar iesniegumiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka lai nodrošinātu iespēju PNB bankas klientiem, pensijas vai pabalstu saņēmējiem iesniegt iesniegumus konta maiņai, sestdien, 24.augustā, no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00 strādās VSAA klientu apkalpošanas centrs Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10, jo tur ir vislielākais cilvēku pieplūdums.

Nedēļas laikā, kopš tika paziņots par PNB bankas apturēšanu, VSAA saņēmusi 17 210 PNB bankas klientu iesniegumus par bankas konta maiņu. 5260 pensiju saņēmējiem, kuriem tika aizturētas augustā izmaksājamās pensijas, pēc jauno kontu reģistrēšanas jau pensijas ir pārskaitītas.

(vairāk…)

Kā rīkoties PNB bankas klientiem, lai saņemtu VSAA maksājumus

Kas jādara, lai saņemtu no PNB konta neizņemtu VSAA maksājumu.

Ja AS „PNB Banka” bankas kontā ir palikušas neizņemtas pensijas vai pabalsti, sākot no 22.augusta tos izmaksā AS „Citadele banka”.

(vairāk…)

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir AS “PNB Banka”

Ņemot vērā to, ka apturēta AS “PNB Banka” darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no piektdienas, 16. augusta pārtrauc pensiju un pabalstu izmaksu uz klientu kontiem AS “PNB Banka”.

Lai turpmāk nodrošinātu VSAA pakalpojumu saņemšanu, VSAA aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt par savu kontu citā bankā vai paziņot pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu. 

Iesniegumu par konta maiņu var iesniegt klātienē jebkurā VSAA nodaļā, Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros, nosūtīt pa pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu edoc@vsaa.gov.lv vai iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv Iesniegums iestādei.

(vairāk…)