Kā rīkoties PNB bankas klientiem, lai saņemtu VSAA maksājumus

Kas jādara, lai saņemtu no PNB konta neizņemtu VSAA maksājumu.

Ja AS „PNB Banka” bankas kontā ir palikušas neizņemtas pensijas vai pabalsti, sākot no 22.augusta tos izmaksā AS „Citadele banka”.

(vairāk…)

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir AS “PNB Banka”

Ņemot vērā to, ka apturēta AS “PNB Banka” darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no piektdienas, 16. augusta pārtrauc pensiju un pabalstu izmaksu uz klientu kontiem AS “PNB Banka”.

Lai turpmāk nodrošinātu VSAA pakalpojumu saņemšanu, VSAA aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt par savu kontu citā bankā vai paziņot pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu. 

Iesniegumu par konta maiņu var iesniegt klātienē jebkurā VSAA nodaļā, Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros, nosūtīt pa pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu edoc@vsaa.gov.lv vai iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv Iesniegums iestādei.

(vairāk…)

Aizkraukles KAC

Klientu pieņemšana Aizkraukles KAC  20.augustā no plkst.10.00-16.00 būs ierobežota, jo tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde, sakarā ar plānotiem remondarbiem elektroapgādes tīklā.

VSAA Bērna adopcijas pabalsta izmaksu nodrošinās līdz 1.oktobrim

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē ka no 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu.

Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu ir noteikts pārejas posms – līdz 2019.gada 1.oktobrim.

VSAA  informē, ka lēmumi par bērna adopcijas pabalstu piešķiršanu tiks pieņemti un piešķirto pabalstu izmaksa par periodu no 2019.gada 1.jūlija tiks nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.oktobrim.

(vairāk…)

Ģimenes valsts pabalsta izmaksa par izlaiduma klašu audzēkņiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā beiguši 9. klasi,  ģimenes valsts pabalsta izmaksa tiek turpināta līdz 30.septembrim un netiek pārtraukta vasaras mēnešos.
(vairāk…)

Valsts fondēto pensiju shēmas darbība 2018. gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir apkopojusi informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) jeb pensiju 2.līmeņa darbību 2018.gadā.

(vairāk…)

No 1.jūlija palielinās kopšanas pabalsti personām ar invaliditāti no bērnības un bērniem ar smagu invaliditāti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA ) informē, ka no 2019.gada 1.jūlija par 100 eiro tiks palielināts:

(vairāk…)

Bērna adopcijas pabalsts

No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu.

(vairāk…)

VSAA publicē informāciju par dalību Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika – valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets ir ievietots ziņojums un prezentācija par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2019. gadā, kas 17. aprīlī tika prezentēti Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē.

Pakalpojumu sniegšanas rezultāti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz 04.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”, ir apkopojusi  Aģentūras pakalpojumu izpildes rādītājus  par 2018. gadu.