Valsts fondēto pensiju shēmas darbība 2018. gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir apkopojusi informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) jeb pensiju 2.līmeņa darbību 2018.gadā.

(vairāk…)

No 1.jūlija palielinās kopšanas pabalsti personām ar invaliditāti no bērnības un bērniem ar smagu invaliditāti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA ) informē, ka no 2019.gada 1.jūlija par 100 eiro tiks palielināts:

(vairāk…)

Bērna adopcijas pabalsts

No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu.

(vairāk…)

VSAA publicē informāciju par dalību Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika – valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets ir ievietots ziņojums un prezentācija par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2019. gadā, kas 17. aprīlī tika prezentēti Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē.

Pakalpojumu sniegšanas rezultāti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz 04.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”, ir apkopojusi  Aģentūras pakalpojumu izpildes rādītājus  par 2018. gadu.

VSAA labos uz VID nosūtīto kļūdaino informāciju

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kļūdainas datu apstrādes rezultātā Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir nosūtījusi nepareizus datus par 6 098 pensiju saņēmējiem, uzrādot lielākus ienākumus. Šīm personām VID gada ienākumu deklarācijās kļūdaini uzrādās iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds.

(vairāk…)

Atlīdzības izmaksa par aizbildņa pienākumu pildīšanu, ja aizbildnis un bērns nedzīvo Latvijā

Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu (turpmāk – atlīdzība) aizbildnim izmaksā arī tad, ja aizbildnis un bērns pastāvīgi nedzīvo Latvijā. Šādu izmaksas kārtību no 2019.gada 7.marta paredz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā. (vairāk…)

Informācija 2018.gada solidaritātes nodokļa maksātājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina 2018.gada solidaritātes nodokļa maksātājus, kuri saņēmuši VSAA paziņojumus, savlaicīgi iesniegt VSAA informāciju par privātā pensiju fonda (pensiju 3.līmeņa) pensiju plānu, uz kuru veikt solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu.

(vairāk…)

Darbu pārtrauks VSAA Olaines klientu apkalpošanas centrs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 2019.gada 1.marta slēdz savu klientu apkalpošanas centru Olainē.

(vairāk…)

Izmaiņas 2019.gadā

2019.gadā pensijas vecums būs 63 gadi un 6 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads un 6 mēneši.

(vairāk…)