Informācija solidaritātes nodokļa maksātājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, par kurām tiek maksāts solidaritātes nodoklis, ir izsūtījusi  paziņojumus Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam

(vairāk…)

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu no 2018.gada 1.janvāra ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita.

(vairāk…)

VSAA publicē informāciju par sociālās apdrošināšanas budžetu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka sadaļā Budžets un statistika>Budžeta izpildes vēsturiskie dati ir ievietots informatīvais ziņojums par valsts speciālā budžeta un valsts pamatbudžeta izpildi 2017. gadā.

VFPS līdzekļu pārvaldītāji „CBL Asset Management” un „INVL Asset Management” piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs „CBL Asset Management” IPAS no 2018. gada 21. maija piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „CBL dzīves cikla plāns Millennials”.

(vairāk…)

Izmaiņas piemaksas pie pensijas apmērā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka piemaksas,  kas pie vecuma un invaliditātes pensijām piešķirtas par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, sākot no 2018.gada 1.jūlija tiks izmaksātas palielinātā apmērā.

(vairāk…)

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs Luminor Asset Management IPAS no 2018. gada 23.aprīļa piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns”.

(vairāk…)

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

No 2018.gada 1.marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada līdz 20 gadu vecumam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta piešķirs piemaksu. (vairāk…)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pensiju saņēmējiem

2018.gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksātajai pensijai piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro mēnesī. (vairāk…)

Ģimenes valsts pabalsta izmaksa saistībā ar izmaiņām 2018.gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka no 2018.gada 1.janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecumam. (vairāk…)

Kā pieprasīt VSAA pabalstu, ja ir e-darbnespējas lapa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka arī pēc 1.janvāra, kad ārstniecības personas uzsākušas obligātu E-veselības sistēmas lietošanu. (vairāk…)