Par juridiskās personas pilnvaru apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai

Ja apbedīšanas pabalstu pieprasa juridiska persona, bet iesniegumu aizpilda juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, juridiskajai personai VSAA jāiesniedz pilnvara. (vairāk…)

Turpmāk valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu turētāja būs Privatizācijas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir nodevusi VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valsts speciālajam budžetam nodotās valsts kapitāla daļas 29 uzņēmumos. (vairāk…)

Izmaiņas darbnespējas lapu iesniegšanas nosacījumos VSAA

Pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, sākot no 2015.gada 1.jūlija, darbnespējas lapās B nav nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums par personas neierašanos darbā. (vairāk…)

Par nodokļa ieturēšanu no citas valsts vecuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka 2015.gadā ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. (vairāk…)

Par pusdienas pārtraukumu Olainē un Siguldā

No 2015. gada 1.jūnija klientu apkalpošanas punktos Olainē un Siguldā noteikts pusdienas pārtraukums no 12:30 līdz 13:00. (vairāk…)

VSAA iesaistās pasākumā „Dienas bez rindām”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir iesaistījusies pasākumā „Dienas bez rindām”, kas notiks no 14. līdz 21. maijam. (vairāk…)

AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts kapitāldaļu pārdošana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka pārdošanai nodotas AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” (vairāk…)

AS „DHB” un AS „Ceļu pārvalde” valsts kapitāldaļu pārdošana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka atkārtoti pārdošanai nodotas  AS „DHB” 37 850 VSAA turējumā esošās akcijas jeb 5 % no sabiedrības pamatkapitāla un AS „Ceļu pārvalde” 104 VSAA turējumā esošās akcijas jeb 0,93 % no sabiedrības pamatkapitāla. (vairāk…)

Sākusies jauna parauga pensionāra apliecību izsniegšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)  nodaļās ir uzsākta jauna parauga pensionāra apliecību izsniegšana. Jaunajai  apliecībai ir nedaudz mazāks izmērs un aģentūras logo „VSAA” hologrammās ir aizstāts ar mazā valsts ģerboņa attēlu. (vairāk…)

SIA „LEMF” valsts kapitāldaļu pārdošana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka pārdošanai nodotas  SIA „LEMF” 827  VSAA turējumā esošās akcijas jeb 4,66 % no sabiedrības pamatkapitāla. (vairāk…)