Par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu Krievijas pensijām

Turpmāk Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pensionāriem, kuriem Krievijas pensijas tiek izmaksātas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) starpniecību, vairs nevajadzēs vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) apliecinājuma par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu saņemšanai, lai pēc tam šo apliecinājumu iesniegtu VSAA. (vairāk…)

Jauna iespēja – e-iesniegumi VSAA pakalpojumu pieprasīšanai

No novembra pakalpojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var pieprasīt, izmantojot interneta vietni www.latvija.lv. Šādu iespēju nodrošina jaunais elektroniskais pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas ļauj ne tikai bez klātienes apmeklējuma pieprasīt VSAA pakalpojumus, bet arī turpat portālā saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. (vairāk…)

Iesniegumus VSAA pakalpojumiem sāk pieņemt novadu pašvaldībās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumu pieprasīšanai dokumentus pieņem arī 51 Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC). (vairāk…)

Apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izmaiņas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir noteikusi apdrošināšanas iemaksu algas indeksu (turpmāk – indekss) 2015.gadam – 1,0620, ņemot vērā sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summu attiecību periodā no 2014.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam un periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam. (vairāk…)

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2015.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka šā gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0158, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas  nepārsniedz 311 eiro. (vairāk…)

Plānotie vecuma pensijas izmaksas laika periodi (gados) „G” 2016.gadā

Atbilstoši vecumam, kurā personai tiek piešķirta vai pārrēķināta vecuma pensija, tiek noteikts izmaksas laika periods (gados) „G”, par kuru no pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa. (vairāk…)

Par invaliditātes pensiju pārrēķināšanu no 1.jūlija

No 2015.gada 1.jūlija ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kas precizē un pilnveido invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību I un II invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un par viņu veiktas sociālās iemaksas. (vairāk…)

Darba devējiem par darbnespējas lapām

Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B, kas ir izsniegtas no 1.jūlija, vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā par laiku, kad viņam ir izsniegta darbnespējas lapa. (vairāk…)

Par juridiskās personas pilnvaru apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai

Ja apbedīšanas pabalstu pieprasa juridiska persona, bet iesniegumu aizpilda juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, juridiskajai personai VSAA jāiesniedz pilnvara. (vairāk…)

Turpmāk valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu turētāja būs Privatizācijas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir nodevusi VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valsts speciālajam budžetam nodotās valsts kapitāla daļas 29 uzņēmumos. (vairāk…)