Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2015.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka šā gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0158, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas  nepārsniedz 311 eiro. (vairāk…)

Plānotie vecuma pensijas izmaksas laika periodi (gados) „G” 2016.gadā

Atbilstoši vecumam, kurā personai tiek piešķirta vai pārrēķināta vecuma pensija, tiek noteikts izmaksas laika periods (gados) „G”, par kuru no pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa. (vairāk…)

Par invaliditātes pensiju pārrēķināšanu no 1.jūlija

No 2015.gada 1.jūlija ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kas precizē un pilnveido invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību I un II invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un par viņu veiktas sociālās iemaksas. (vairāk…)

Darba devējiem par darbnespējas lapām

Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B, kas ir izsniegtas no 1.jūlija, vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā par laiku, kad viņam ir izsniegta darbnespējas lapa. (vairāk…)

Par juridiskās personas pilnvaru apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai

Ja apbedīšanas pabalstu pieprasa juridiska persona, bet iesniegumu aizpilda juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, juridiskajai personai VSAA jāiesniedz pilnvara. (vairāk…)

Turpmāk valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu turētāja būs Privatizācijas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir nodevusi VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valsts speciālajam budžetam nodotās valsts kapitāla daļas 29 uzņēmumos. (vairāk…)

Izmaiņas darbnespējas lapu iesniegšanas nosacījumos VSAA

Pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, sākot no 2015.gada 1.jūlija, darbnespējas lapās B nav nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums par personas neierašanos darbā. (vairāk…)

Par nodokļa ieturēšanu no citas valsts vecuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka 2015.gadā ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. (vairāk…)

Par pusdienas pārtraukumu Olainē un Siguldā

No 2015. gada 1.jūnija klientu apkalpošanas punktos Olainē un Siguldā noteikts pusdienas pārtraukums no 12:30 līdz 13:00. (vairāk…)

VSAA iesaistās pasākumā „Dienas bez rindām”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir iesaistījusies pasākumā „Dienas bez rindām”, kas notiks no 14. līdz 21. maijam. (vairāk…)