VSAA pārstāvji tiksies ar Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem tautiešiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 9. un 10.aprīlī Apvienotajā Karalistē  dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem skaidros par pensijām un pabalstiem, pārvietojoties Eiropas Savienībā. (vairāk…)

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir Trasta komercbankā

Ņemot vērā to, ka apturēta akciju sabiedrības Trasta komercbanka darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina VSAA pensiju un pabalstu saņēmējus, kuri līdz šim tos saņēma Trasta komercbankā, informēt VSAA par kontu citā bankā. (vairāk…)

Par e-darbnespējas lapu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka personām, kurām ārsts ir izsniedzis E-veselības sistēmā reģistrētu e-darbnespējas (e-DNL) lapu B, VSAA ir jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai. Iesniegumā obligāti jānorāda e-DNL numurs, kas jāpajautā ārstam. (vairāk…)

Koriģēti apdrošināšanas iemaksu algas indeksi 1.līmeņa pensiju kapitālam

Atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz no 2009.gada līdz 2015.gada noteikto negatīvo un pozitīvo apdrošināšanas iemaksu algas indeksu aizstāšanu ar „1”, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veikusi apdrošināto personu pensijas kapitāla pārrēķinu par periodu no 1996.gada līdz 2014.gadam (ieskaitot). (vairāk…)

Samazinājies pakalpojumu pieprasīšanas termiņš līdz 6 mēnešiem

Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, kā arī apbedīšanas pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību (atlīdzība par darbspēju zaudējumu, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu un atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) (vairāk…)

VSAA pakalpojumus pieprasa novadu pašvaldībās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus kopš 2015.gada novembra var pieprasīt jau 56 novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). (vairāk…)

Esiet uzmanīgi, izdarot pirkumus līzingā vai aizņemoties!

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk un nevajadzētu pašiem apmeklēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai saņemtu kredītiestāžu un līzinga kompāniju pieprasītās izziņas par ienākumiem, VSAA ir vienojusies par šīs informācijas sniegšanu kredītiestādēm un līzinga kompānijām. (vairāk…)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2016.gadā

No 2016.gada 1.janvāra tiek ieviests jauns nodoklis – solidaritātes nodoklis.

Solidaritātes nodoklis jāmaksā tikai par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu objekta maksimālo apmēru – 48 600 eiro gadā. (vairāk…)

Izmaiņas VSAA pakalpojumos, kas stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra

Pensionēšanās vecums palielinās par trim mēnešiem

  • Pensionēšanās vecums 2016.gadā būs 62 gadi un 9 mēneši, iepriekšējā gadā noteikto 62 gadu 6 mēnešu vietā.
  • Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums 2016.gadā būs 60 gadi un 9 mēneši, iepriekšējā gadā noteikto 60 gadu 6 mēnešu vietā.

(vairāk…)

Par dokumentu izprasīšanu no ārvalstīm

Informējam, ka LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments vairs neveic starpnieka funkciju un neizprasa dokumentus no ārvalstu iestādēm, tostarp, arhīviem.

Turpmāk gadījumos, kad ir nepieciešams iegūt dokumentus par darba vai darbam pielīdzinātajiem periodiem (t.sk., par militārā dienesta laiku un vietu bijušās PSRS bruņotajos spēkos) no ārvalstu iestādēm, personai jāvēršas pašai tieši attiecīgajā ārvalsts iestādē. (vairāk…)