Koriģēti apdrošināšanas iemaksu algas indeksi 1.līmeņa pensiju kapitālam

Atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz no 2009.gada līdz 2015.gada noteikto negatīvo un pozitīvo apdrošināšanas iemaksu algas indeksu aizstāšanu ar „1”, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veikusi apdrošināto personu pensijas kapitāla pārrēķinu par periodu no 1996.gada līdz 2014.gadam (ieskaitot). (vairāk…)

Samazinājies pakalpojumu pieprasīšanas termiņš līdz 6 mēnešiem

Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, kā arī apbedīšanas pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību (atlīdzība par darbspēju zaudējumu, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu un atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) (vairāk…)

VSAA pakalpojumus pieprasa novadu pašvaldībās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus kopš 2015.gada novembra var pieprasīt jau 56 novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). (vairāk…)

Esiet uzmanīgi, izdarot pirkumus līzingā vai aizņemoties!

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk un nevajadzētu pašiem apmeklēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai saņemtu kredītiestāžu un līzinga kompāniju pieprasītās izziņas par ienākumiem, VSAA ir vienojusies par šīs informācijas sniegšanu kredītiestādēm un līzinga kompānijām. (vairāk…)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2016.gadā

No 2016.gada 1.janvāra tiek ieviests jauns nodoklis – solidaritātes nodoklis.

Solidaritātes nodoklis jāmaksā tikai par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu objekta maksimālo apmēru – 48 600 eiro gadā. (vairāk…)

Izmaiņas VSAA pakalpojumos, kas stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra

Pensionēšanās vecums palielinās par trim mēnešiem

  • Pensionēšanās vecums 2016.gadā būs 62 gadi un 9 mēneši, iepriekšējā gadā noteikto 62 gadu 6 mēnešu vietā.
  • Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums 2016.gadā būs 60 gadi un 9 mēneši, iepriekšējā gadā noteikto 60 gadu 6 mēnešu vietā.

(vairāk…)

Par dokumentu izprasīšanu no ārvalstīm

Informējam, ka LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments vairs neveic starpnieka funkciju un neizprasa dokumentus no ārvalstu iestādēm, tostarp, arhīviem.

Turpmāk gadījumos, kad ir nepieciešams iegūt dokumentus par darba vai darbam pielīdzinātajiem periodiem (t.sk., par militārā dienesta laiku un vietu bijušās PSRS bruņotajos spēkos) no ārvalstu iestādēm, personai jāvēršas pašai tieši attiecīgajā ārvalsts iestādē. (vairāk…)

Par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu Krievijas pensijām

Turpmāk Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pensionāriem, kuriem Krievijas pensijas tiek izmaksātas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) starpniecību, vairs nevajadzēs vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) apliecinājuma par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu saņemšanai, lai pēc tam šo apliecinājumu iesniegtu VSAA. (vairāk…)

Jauna iespēja – e-iesniegumi VSAA pakalpojumu pieprasīšanai

No novembra pakalpojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var pieprasīt, izmantojot interneta vietni www.latvija.lv. Šādu iespēju nodrošina jaunais elektroniskais pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas ļauj ne tikai bez klātienes apmeklējuma pieprasīt VSAA pakalpojumus, bet arī turpat portālā saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. (vairāk…)

Iesniegumus VSAA pakalpojumiem sāk pieņemt novadu pašvaldībās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumu pieprasīšanai dokumentus pieņem arī 51 Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC). (vairāk…)