Izmaiņas klientu apkalpošanā Salaspilī

Sakarā ar  Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbības uzsākšanu Salaspīlī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) savu klientu apkalpošanas centru Salaspilī slēdz. (vairāk…)

Pārskatīto 2010.gada pensiju izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi izmaksāt pensijas, kas pārskatītas no 2016.gada 1.janvāra, piemērojot koriģētos algu indeksus. Ja pensija ir lielāka nekā iepriekš saņemtā pensija, tad starpība tiek izmaksāta vienā summā par visu pagājušo periodu. (vairāk…)

VSAA informē par sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē, kas notika 16.martā Labklājības ministrijā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvji sniedza informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi (vairāk…)

VSAA pārstāvji tiksies ar Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem tautiešiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 9. un 10.aprīlī Apvienotajā Karalistē  dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem skaidros par pensijām un pabalstiem, pārvietojoties Eiropas Savienībā. (vairāk…)

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir Trasta komercbankā

Ņemot vērā to, ka apturēta akciju sabiedrības Trasta komercbanka darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina VSAA pensiju un pabalstu saņēmējus, kuri līdz šim tos saņēma Trasta komercbankā, informēt VSAA par kontu citā bankā. (vairāk…)

Par e-darbnespējas lapu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka personām, kurām ārsts ir izsniedzis E-veselības sistēmā reģistrētu e-darbnespējas (e-DNL) lapu B, VSAA ir jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai. Iesniegumā obligāti jānorāda e-DNL numurs, kas jāpajautā ārstam. (vairāk…)

Koriģēti apdrošināšanas iemaksu algas indeksi 1.līmeņa pensiju kapitālam

Atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz no 2009.gada līdz 2015.gada noteikto negatīvo un pozitīvo apdrošināšanas iemaksu algas indeksu aizstāšanu ar „1”, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veikusi apdrošināto personu pensijas kapitāla pārrēķinu par periodu no 1996.gada līdz 2014.gadam (ieskaitot). (vairāk…)

Samazinājies pakalpojumu pieprasīšanas termiņš līdz 6 mēnešiem

Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, kā arī apbedīšanas pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību (atlīdzība par darbspēju zaudējumu, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu un atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) (vairāk…)

VSAA pakalpojumus pieprasa novadu pašvaldībās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus kopš 2015.gada novembra var pieprasīt jau 56 novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). (vairāk…)

Esiet uzmanīgi, izdarot pirkumus līzingā vai aizņemoties!

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk un nevajadzētu pašiem apmeklēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai saņemtu kredītiestāžu un līzinga kompāniju pieprasītās izziņas par ienākumiem, VSAA ir vienojusies par šīs informācijas sniegšanu kredītiestādēm un līzinga kompānijām. (vairāk…)