Jauns e-iesniegums

Jauns e-iesniegums par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai, personām, kuras vēlas brīvprātīgi veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (vairāk…)

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2016.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2016.gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0186, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas  nepārsniedz 332 eiro. (vairāk…)

Jauns e-iesniegums bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem, kuri dodas darba meklējumos uz citu ES/EEZ dalībvalsti

Turpmāk portālā www.latvija.lv klientiem būs pieejami divi jauni VSAA e-iesniegumi – U2 dokumenta „Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” un U2 dokumenta „Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšana – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai” saņemšanai. (vairāk…)

Ģimenes valsts pabalsta izmaksa vasarā par izlaiduma klašu audzēkņiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā pabeiguši 9. klasi, no 1.jūlija ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc, un VSAA to neizmaksā par jūliju un augustu. (vairāk…)

Mūža pensijas polises piedāvā arī Apdrošināšanas akciju sabiedrība „CBL Life”

Valsts fondēto pensiju shēmas, jeb pensiju 2.līmeņa dalībnieks, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai vēlāk, var izmantot savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, pievienojot to vecuma pensijai vai iegādājoties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. (vairāk…)

Mainīta VSAA Balvu RN adrese

Informējam, ka no 01.07.2016. VSAA Madonas reģionālās nodaļas Balvu Klientu apkalpošanas centra adrese ir Partizānu iela 14, Balvi, LV-4501 (vairāk…)

Par pārskatītās pensijas apmēru

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina no 2016.gada 1.janvāra pārskatīt 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, pensijas kapitālam (izņemot 2.pensiju līmenī uzkrāto kapitālu) piemērojot koriģētos algu indeksus. (vairāk…)

Izmaiņas klientu apkalpošanā Salaspilī

Sakarā ar  Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbības uzsākšanu Salaspīlī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) savu klientu apkalpošanas centru Salaspilī slēdz. (vairāk…)

Pārskatīto 2010.gada pensiju izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi izmaksāt pensijas, kas pārskatītas no 2016.gada 1.janvāra, piemērojot koriģētos algu indeksus. Ja pensija ir lielāka nekā iepriekš saņemtā pensija, tad starpība tiek izmaksāta vienā summā par visu pagājušo periodu. (vairāk…)

VSAA informē par sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē, kas notika 16.martā Labklājības ministrijā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvji sniedza informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi (vairāk…)