No 1.aprīļa mainās nosacījumi tiesību iegūšanai uz bezdarbnieka pabalstu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 2017.gada 1.aprīļa mainās nosacījumi, lai iegūtu tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu. (vairāk…)

Par A1 sertifikāta nepieciešamību Francijā

Francijā no 2017.gada 1.aprīļa stājas spēkā jauni nacionālie noteikumi sociālās drošības jomā, kas paredz, ka darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kuri veic darbu Francijā un ir sociāli apdrošināti citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, jābūt klātesošam A1 sertifikātam, uzrādīšanai atbildīgajiem dienestiem. (vairāk…)

Ģimenes valsts pabalsta par ceturto un nākamajiem bērniem izmaksa

Ģimenes valsts pabalsta apmērs par ceturto un nākamajiem bērniem no 2017.gada ir noteikts 50,07 eiro mēnesī. (līdz šim 34,14 eiro). (vairāk…)

Pārskatīto 2011.gada pensiju izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi pārskatīt 2011.gadā piešķirtās un pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, piemērojot koriģētos algu indeksus. (vairāk…)

Izmaiņas VSAA pakalpojumos, kas stājas spēkā 2017.gadā

Ģimenes valsts pabalsta apmērs par ceturto un nākamajiem bērniem noteikts 50,07 eiro mēnesī. (līdz šim 34,14 eiro). Ja pabalsts piešķirts līdz 2016.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2017.gada 1.janvāra, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās pabalstu un starpību, kas izveidojusies par laika periodu no 2017.gada 1.janvāra, izmaksās līdz 2017.gada 1.maijam. (vairāk…)

E-darbnespējas lapa atvieglo slimības pabalstu pieprasīšanu

Kopš decembra sākuma, kad ārsti uzsākuši E-veselības sistēmas brīvprātīgu lietošanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņēmusi ārstu E-veselības sistēmā reģistrētas 38 e-darbnespējas lapas. Astoņos gadījumos VSAA slimības pabalstu pieprasītāji izmantojuši priekšrocību elektroniski iesniegt arī VSAA adresētu  iesniegumu, tādējādi netērējot laiku VSAA apmeklējumam. (vairāk…)

Priekšrocības e-darbnespējas lapu saņēmējiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka personām, kuru darbnespējas lapas B ir reģistrētas E-veselības sistēmā, ir iespēja pieprasīt slimības un maternitātes pabalstus elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” portālā Latvija.lv. (vairāk…)

Jauns e-iesniegums bezdarbniekam, kurš pieprasīs bezdarbnieka pabalstu citā ES/EEZ dalībvalstī vai Šveicē

Portālā www.latvija.lv ir pieejams jauns Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-iesniegums – U1 dokumenta „Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstus” saņemšanai. Iesniegums pieejams, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem(vairāk…)

Par deleģēšanas līgumu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), ievērojot Labklājības ministrijas 2016.gada 12.jūlija lēmumu Nr.34-1-04/1486 „Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzdevumu deleģēšanu” (vairāk…)

Par pakalpojumu pārmaksu atgūšanu

No 2016.gada 25.oktobra ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka, ka pienākums atmaksāt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumu pārmaksas parādnieka nāves gadījumā pāriet uz mantiniekiem. Grozījumi arī paredz izmaiņas parāda piedziņas piespiedu izpildes kārtībā. (vairāk…)