Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļas vecākā inspektora amata vakances

Starptautisko pakalpojumu nodaļa
aicina savā komandā
Pensiju daļas vecāko inspektoru
(2 ierēdņa amata vakances: viena uz nenoteiktu laiku un viena uz noteiktu laiku
ar dienesta vietu Lāčplēša ielā 70A, Rīgā)

_____________________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 745 euro līdz 896 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Pamatpienākumi:

 • noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un izdot administratīvos aktus (lēmums);
 • veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām iestādēm valsts sociālās apdrošināšanas jomā;
 • konsultēt klientus sociālās drošības jautājumos saskaņā ar ES regulām un starptautiskiem līgumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams tiesību zinību un ekonomikas jomā);
 • vēlama pieredze klientu apkalpošanā pēdējo 5 gadu laikā valsts pārvaldes, pašvaldību vai finanšu institūcijās;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (valodas prasme atbilstoša C līmeņa 1. pakāpes prasībām, ja nav valsts valodā iegūta izglītība); svešvalodu zināšanas – krievu un angļu valodas zināšanas (vismaz B līmeņa 2. pakāpe);
 • zināšanas par administratīvo procesu, par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu;
 • vēlamas zināšanas par ES/EEZ tiesību aktiem un starpvalstu sadarbības līgumiem sociālās drošības jomā;
 • prasme pielietot normatīvos aktus;
 • orientācija uz klientu, labas komunikācijas spējas, precizitāte;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • darba pieredze sociālās apdrošināšanas jomā (pabalstu/pensiju piešķiršanas jomā) tiks uzskatīta par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2018. gada 12. decembrim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • izglītību apliecinoša/u dokumenta/tu un diploma pielikuma/u kopiju/jas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011

Dokumentus pieteikumam uz konkursu iesniegt vai sūtīt: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz SPN Pensiju daļas vecākā inspektora amatu”) vai uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv.

Tālr. uzziņām: 67095102

Publicēšanas datums: [29.11.2018]