Ventspils reģionālās nodaļas pakalpojumu lietveža vakance

Ventspils reģionālās nodaļa

aicina darbā

 pakalpojumu lietvedi

 (vakance uz noteiktu laiku ar darba vietu Tukumā)

______________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu (bruto) no 574.00 līdz 647.00 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • iespēju pilnveidot zināšanas un gūt praktisku pieredzi;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada);
 • darba vieta – Raudas ielā 12A, Tukumā.

Pamatpienākumi:

 • sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
 • veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt lietu kustības uzskaiti ar automatizēto arhīva programmu;
 • sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība dokumentu pārvaldības jomā);
 • vēlama darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā pēdējo 5 gadu laikā;
 • valsts valodas prasme C2 līmenī (ja izglītība nav iegūta valsts valodā);
 • prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • labas komunikācijas spējas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (CV), izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma kopiju līdz 2020. gada 21. janvārim lūdzam iesniegt vai  nosūtīt: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011 vai uz e-pasta adresi: personal@vsaa.gov.lv ar norādi “Konkursam uz Ventspils reģionālās nodaļas pakalpojumu lietveža amatu”. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu.

Tālr. uzziņām: 63107307

 Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.01.2020]