Starptautisko pakalpojumu nodaļas pakalpojumu lietveža vakance

  Starptautisko pakalpojumu nodaļa

aicina savā kolektīvā

pakalpojumu lietvedi

(vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Lāčplēša ielā 70A, Rīgā)

     ___________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu (bruto) sākot no 574 EUR līdz 647 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Galvenie pienākumi:

 • veikt saņemto un nosūtamo dokumentu reģistrāciju VSAA lietvedības sistēmās, nodrošināt dokumentu apriti starp nodaļas nodarbinātajiem, VSAA struktūrvienībām un ārējiem korespondentiem;
 • atbilstoši lietu nomenklatūrai un normatīvo aktu prasībām sistematizēt un uzglabāt pārvaldības un pakalpojumu dokumentus, sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā;
 • veidot klientu un atsevišķās lietas atbilstoši lietu nomenklatūras prasībām, veikt to aprites uzskaiti arhīva programmā;
 • atbildēt uz telefona zvaniem un sniegt klientiem vispārpieejamo informāciju.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība lietvedības jomā);
 • vēlama pieredze lietvedības vai arhīva darbā vismaz viens gads;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas zināšanas (ne zemāk par A2 līmeni);
 • pārzināt darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem;
 • prasme sistematizēt dokumentus atbilstoši lietu nomenklatūras prasībām;
 • prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • labas komunikācijas spējas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Konkursam uz SPN pakalpojumu lietveža amatu” līdz 2020. gada 15. aprīlim sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai sūtīt pa pastu, adresējot:  Personāla daļai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011.

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases 2. kārtu, ierodoties uz interviju, būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu.

Tālr. uzziņām:67095102

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [17.03.2020]