Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pabalstu koordinācijas daļas vecākā inspektora vakance

Aicinām pievienoties mūsu komandai

Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pabalstu koordinācijas daļas vecāko inspektoru

( divas ierēdņa amata vakances uz noteiktu laiku

ar dienesta vietu Lāčplēša ielā 70A, Rīgā)

_____________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 745 euro līdz 1016 euro (atbilstoši piešķirtajai kategorijai);
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Pamatpienākumi:

 • izvērtēt klientu tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
 • izdot administratīvos aktus, piemērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normas;
 • veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām institūcijām;
 • konsultēt klientus.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams tiesību zinību un ekonomikas jomā);
 • vēlama pieredze klientu apkalpošanā pēdējo 5 gadu laikā valsts pārvaldes, pašvaldību vai finanšu institūcijās (vismaz 1 gads);
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē;
 • svešvalodu zināšanas – krievu un angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī);
 • zināšanas par administratīvo procesu, par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu;
 • vēlamas zināšanas par ES/EEZ tiesību aktiem un starpvalstu sadarbības līgumiem sociālās drošības jomā;
 • prasme pielietot normatīvos aktus;
 • orientācija uz klientu, labas komunikācijas spējas, precizitāte;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • darba pieredze sociālās apdrošināšanas jomā (pabalstu/pensiju piešķiršanas jomā) tiks uzskatīta par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā līdz 2019. gada 26. augustam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • izglītību apliecinoša/u dokumenta/tu un diploma pielikuma/u kopiju/jas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 • valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Dokumentus pieteikumam uz konkursu iesniegt vai sūtīt: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz SPN Pabalstu koordinācijas daļas vecākā inspektora amatu”) vai uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv.

Tālr. uzziņām: 67095102 vai 67095118

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011.

Publicēšanas datums: [07.08.2019]